GRILL
Serveras med ris, bulgur och pommes
1. Adana ....................................................................................160:-
2. Kyckling Spett ........................................................................160:-
3. Lamm Spett ...........................................................................185:-
4. Mix Spett ...............................................................................225:-